Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING – SHOESME

Inhoudsopgave

 • In paragraaf 1 leggen we uit wie wij zijn.
 • In paragraaf 2 leggen we kort uit wat het doel is van deze privacyverklaring.
 • In paragraaf 3.1 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers van onze consumentenwebsite. We gaan in deze paragraaf in op:
  A. Klantenservice
  B. Nieuwsbrief op basis van inschrijving
  C. Cookies
  D. Accounts
  E. Beveiliging
  F. Vinden van een verkooppunt
  G.Winacties en prijsvragen
  H. Sollicitaties
 • In paragraaf 3.2 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers die een aankoop doen op onze consumentenwebsite. We gaan in deze paragraaf in op:
  I.  Aankopen
  J. Retourneren
  K. Reviews
  L. Nieuwsbrieven voor klanten
  M. Administratieverplichtingen
 • In paragraaf 3.3 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers en klanten van onze fysieke winkels. We gaan in deze paragraaf in op:
  N. Aankopen
  O. Retourneren
  P. Camera’s
  Q. Incidenten
  R. Nieuwsbrieven op basis van inschrijving
  S. Administratieverplichtingen
 • In paragraaf 3.4 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers van onze zakelijke websites. We gaan in deze paragraaf in op:
  T. Accounts
  U. Shoesme reseller worden
  V. Cookies
  W. CRM

 • In paragraaf 4 leggen we uit met wie we persoonsgegevens kunnen delen.
 • In paragraaf 5 gaan we in op de bescherming van uw persoonsgegevens.
 • In paragraaf 6 leggen we uw rechten uit.
 • In paragraaf 7 staat onze contactinformatie.

 


 1. 1.     Shoesme

Wij zijn Shoesme International B.V., een Nederlands bedrijf dat handelt onder de naam ‘Shoesme’.

Wij zijn actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze in de EER, tenzij we in deze privacyverklaring anders aangegeven.

 1. 2.     Algemeen

In deze privacyverklaring vatten wij samen welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij daarmee omgaan.

Wij kunnen bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan doen wij ons best u hierover te informeren. Toch raden wij u aan om periodiek zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd. 

 1. 3.     Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Als u onze websites of winkels bezoekt, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij ze verwerken en hoe lang we ze bewaren. Controleert u goed dat de paragraaf of paragrafen die u bekijkt op u van toepassing zijn.

3.1 U bezoekt onze consumentenwebsite (www.shoesme.nl)

Hieronder geven wij weer welke persoonsgegevens wij van u verwerken indien u onze consumentenwebsite bezoekt.

 1. Klantenservice

Indien u contact opneemt met onze klantenservice, verwerken wij persoonsgegevens tot 12 maanden nadat uw contact met onze klantenservice is geëindigd. Wij ontvangen deze persoonsgegevens van u. Onze grondslag om de hieronder opgesomde gegevens te mogen verwerken is uw gerechtvaardigd belang om een contactmogelijkheid te hebben met Shoesme en ons gerechtvaardigd belang om daarop te kunnen reageren om problemen te kunnen oplossen, vragen te kunnen beantwoorden en klanttevredenheid te kunnen waarborgen.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres, telefoonnummer of social media gebruikersnaam (afhankelijk van uw contactmethode)
 • De inhoud van uw berichten
 • Ordernummer (indien u een klacht of vraag heeft over een bestelling)

 

 1. Nieuwsbrief op basis van inschrijving

U kunt zich op onze website vrijwillig inschrijven voor onze nieuwsbrief door uw e-mailadres aan ons te overhandigen via het daartoe bestemde invulveld. Doet u dit, dan verwerken wij uw e-mailadres totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt door gebruik te maken van afmeldmogelijkheid die we in iedere nieuwsbrief opnemen. Onze grondslag om uw e-mailadres te mogen verwerken, is de toestemming die u geeft indien u zich vrijwillig inschrijft voor de nieuwsbrief.

 1. Cookies

Op onze consumentenwebsite plaatsen wij cookies. Met deze cookies kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens worden door ons of door de cookies gegenereerd of verzameld. De soorten cookies, de te verwerken persoonsgegevens, de doeleinden, de grondslagen en de bewaartermijnen staan omschreven in onze cookieverklaring. Die kunt u raadplegen op www.shoesme.nl/cookieverklaring.

 1. Accounts

Op onze consumentenwebsite kunt u ervoor kiezen een account aan te maken, zodat u uw bestelgeschiedenis eenvoudig kunt inzien en sneller kunt afrekenen. Het aanmaken van een account is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het kunnen bezoeken van onze website of het kunnen plaatsen van een bestelling. Wij verwerken de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 5 jaar nadat u voor het laatst bent ingelogd, of totdat u zelf uw account verwijdert via de daartoe geboden mogelijkheid op uw accountpagina. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om eenvoudiger te kunnen bestellen en uw bestelgeschiedenis te kunnen inzien en ons gerechtvaardigd belang om klanten in staat te stellen gemakkelijker te bestellen en de binding met Shoesme te vergroten.

Maakt u een account aan, dan ontvangen en verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Gelikete producten (indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt)
 • Bestelgeschiedenis
 • Account-ID (door Shoesme gegenereerd)
 • Datum van het aanmaken van het account
 • Laatste inlogmoment

 

 1. Beveiliging

Om onze websites te kunnen beschermen, verwerken wij uw IP-adres en het aantal inlogpogingen op uw account (indien u die heeft) voor de duur van 6 maanden. Indien zich een incident heeft voorgedaan, zullen wij de gegevens pas verwijderen 6 maanden nadat het incident en het onderzoek daarnaar is afgewikkeld. Onze verwerkingsgrondslag is uw gerechtvaardigd belang om uw account veilig te kunnen houden (indien u een account heeft) en ons gerechtvaardigd belang om de websites en de accounts van bezoekers te kunnen beveiligen. De gegevens worden door onze websites zelf verzameld.

 1. Vinden van een verkooppunt

Op onze website bieden wij de mogelijkheid aan om via Google Maps eenvoudig een verkooppunt te vinden. Wij verwerken hiervoor uw postcode zonder deze op te slaan. Indien u uw postcode invult, wordt deze gedeeld met Openstreetmap om de voor u relevante verkooppunten te kunnen tonen. Onze grondslag voor het verwerken van uw postcode is uw toestemming, nu u uw postcode vrijwillig opgeeft. Wij raden u aan eerst de privacyverklaring van Openstreetmap te raadplegen voordat u uw postcode invult.

 1. Winacties en prijsvragen

Soms bieden wij op onze website of onze social media kanalen winacties en prijsvragen aan. Indien u deelneemt aan de winactie of de prijsvraag, dan kunt u uw e-mailadres of social media gebruikersnaam met ons delen (afhankelijk van de manier waarop u deelneemt). Wij verwerken de persoonsgegevens voor dit doeleinde gedurende de duur van de prijsvraag om contact met u op te kunnen nemen indien u heeft gewonnen. Heeft u gewonnen, dan zullen wij bij u uw NAW-gegevens en contactgegevens opvragen om u de prijs te kunnen toesturen. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw toestemming.

 1. Sollicitaties

Indien u bij ons solliciteert, dan verwerken wij de door u aan ons verschafte persoonsgegevens zoals hieronder omschreven tot 4 weken na het afronden van de sollicitatie of tot 1 jaar indien u daarom verzoekt. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is uw gerechtvaardigd belang om bij ons te kunnen solliciteren en ons gerechtvaardigd belang om uw sollicitatie af te kunnen wikkelen.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Beoogde functie
 • Curriculum vitae en motivatiebrief
 • Gegevens over uw beschikbaarheid en inzetbaarheid voor werk
 • Verschafte informatie in de daarvoor bestemde open velden en informatie die u tijdens een sollicitatiegesprek aan ons verschaft

 

3.2  U doet een aankoop op onze consumentenwebsite (www.shoesme.nl)

Hieronder geven wij weer welke persoonsgegevens wij van u verwerken indien u een aankoop doet via onze consumentenwebsite.

 1. Aankopen

Plaats u een bestelling via onze consumentenwebsite, dan verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens om de bestelling te kunnen afhandelen voor de duur van 1 jaar. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit en ons gerechtvaardigd belang om de informatie in onze (bestel)systemen te kunnen verwerken en categoriseren en om uw een orderbevestiging te kunnen sturen.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Gekocht product
 • De gekozen betaalwijze (maar geen betaalgegevens)
 • NAW-gegevens
 • Contactinformatie
 • Order-ID (door ons gegenereerd)
 • E-mailadres (voor de bestelbevestiging)

 

 1. Retourneren

Heeft u via onze website een aankoop gedaan die u wilt retourneren, dan verwerken wij de hieronder genoemde gegevens voor de duur van 1 jaar nadat de retourzending is ontvangen. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en ons gerechtvaardigd belang om de retourzending te kunnen afhandelen en categoriseren om onze dienstverlening te verbeteren.  

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactinformatie
 • Bedrag
 • Order-ID
 • Het te retourneren product
 • Reden van retourzending

 

 1. Reviews

Als u een aankoop doet op onze website, verwerken wij uw e-mailadres voor de duur van 1 week om u een e-mail te kunnen sturen met als doel te verifiëren of u tevreden bent met uw bestelling en of u een review wilt plaatsen. U kunt bij het doen van de aankoop aangeven deze e-mail niet te ontvangen, door het daartoe bestemde vinkje uit te vinken. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om klanttevredenheid te meten en te kunnen tonen op review websites.

 1. Nieuwsbrieven voor klanten

Als u een aankoop doet op onze website, sturen wij u relevante informatie en nieuwsbrieven over soortgelijke producten totdat u zich voor die nieuwsbrieven uitschrijft of tot maximaal 3 jaar na uw laatste aankoop. U kunt ook bij het doen van de aankoop aangeven geen nieuwsbrieven te willen ontvangen, door het daartoe bestemde vinkje uit te vinken. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om u marketingmails te kunnen sturen over soortgelijke producten. Hiervoor verwerken wij uw e-mailadres. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, dan heeft dit geen gevolg voor onze mogelijkheid om u e-mails te sturen over belangrijke zaken en uw account.

 1. Administratieverplichtingen

Om aan onze administratieverplichting te kunnen voldoen, verwerken wij uw NAW-gegevens en factuurinformatie tot maximaal 10 jaar nadat u de aankoop bij ons heeft gedaan. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is onze wettelijke verplichting om een administratie bij te houden. Wij kunnen deze gegevens delen met onze accountant en met de Belastingdienst.

3.3 U bezoekt onze fysieke winkels

 1. Aankopen

Indien u een aankoop doet in een van onze fysieke winkels, dan verwerken wij uw gekozen betaalwijze en het aan de betaling gekoppelde transactie-ID om de bestelling te kunnen afhandelen voor de duur van 1 jaar. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit en ons gerechtvaardigd belang om de informatie in onze (bestel)systemen te kunnen verwerken.

Maakt u gebruik van de optie om een product in de fysieke winkel te kopen en die te laten thuisbezorgen, dan verwerken we bovendien nog uw NAW-gegevens voor het kunnen afleveren van het gekochte product.

 1. Retourneren

Heeft u in een van onze fysieke winkels een aankoop gedaan die u wilt retourneren, dan verwerken wij als informatie het te retourneren product en de informatie op de aankoop bon. We bewaren deze informatie voor de duur van 1 jaar nadat de retourzending is ontvangen. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en ons gerechtvaardigd belang om de retourzending te kunnen afhandelen en categoriseren om onze dienstverlening te verbeteren.  

 1. Camera’s

In onze winkels kunnen camera’s hangen, die dienen ter bescherming van uw en onze eigendommen en dienen ter preventie van ongewenst gedrag. Camerabeelden worden gedurende 48 uur tenzij zich een incident heeft voorgedaan. In dat geval bewaren we de camerabeelden tot maximaal 4 weken nadat het incident is afgehandeld. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om incidenten te kunnen afhandelen en te kunnen optreden tegen ongewenst gedrag.

 1. Incidenten

Als u onderdeel bent van een incident in onze winkel (bijv. wegens diefstal of ongewenst gedrag), dan kunnen wij uw naam en de omstandigheden van het incident registreren en delen met de bevoegde autoriteiten. De gegevens bewaren wij in beginsel tot 6 maanden nadat het incident is afgehandeld. Indien u een winkelverbod wordt opgelegd, dan verwerken wij de gegevens tot 6 maanden nadat het winkelverbod is afgelopen. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om incidenten te kunnen afhandelen en te kunnen optreden tegen ongewenst gedrag.

 1. Nieuwsbrieven op basis van inschrijvingen

Als u in een van onze fysieke winkels een aankoop verricht, dan kunt u ervoor kiezen zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief indien u daarvoor nog niet bent ingeschreven. Maakt u van deze mogelijkheid gebruik, dan verwerken wij uw e-mailadres totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt door gebruik te maken van afmeldmogelijkheid die we in iedere nieuwsbrief opnemen. Onze grondslag om uw e-mailadres te mogen verwerken, is uw toestemming.

 1. Administratieverplichtingen

Om aan onze administratieverplichting te kunnen voldoen, verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens die op de bon staan vermeld tot maximaal 10 jaar nadat u de aankoop bij ons heeft gedaan. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is onze wettelijke verplichting om een administratie bij te houden. Wij kunnen deze gegevens delen met onze accountant en met de Belastingdienst.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Transactie-ID
 • Gekocht product
 • Bedrag
 • De gekozen betaalwijze

3.4 U bezoekt onze zakelijke websites (www.retail.shoesme.nl

 1. Accounts

Op onze zakelijke websites kunt u ervoor kiezen een account aan te maken, zodat u bestellingen kunt plaatsen en eenvoudig uw bestelgeschiedenis kunt inzien. Het aanmaken van een account is noodzakelijk voor het kunnen plaatsen van een bestelling in onze zakelijke webshop. Maakt u een account aan, dan ontvangen en verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens van u. Wij verwerken de persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar nadat u voor het laatst bent ingelogd, of totdat u zelf uw account verwijdert. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om eenvoudig te kunnen bestellen en uw bestelgeschiedenis te kunnen inzien en ons gerechtvaardigd belang om het bestellen van producten onder zakelijke voorwaarden te beperken tot zakelijke klanten en om de binding met Shoesme te vergroten.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • NAW-gegevens bedrijf
 • Betaalwijze
 • Bestelgeschiedenis
 • Account-ID
 • Datum van aanmaken account
 • Laatste inlogmoment

 

 1. Shoesme reseller worden

Op onze website kunt u zich aanmelden om een Shoesme reseller te worden. Indien u zich daarvoor aanmeldt, dan ontvangen en verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens van u. Wij verwerken de persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar nadat de reseller verhouding met Shoesme tot een einde komt. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om reseller van Shoesme te kunnen worden en ons gerechtvaardigd belang om resellers aan te kunnen sluiten en de binding met Shoesme te vergroten.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens bedrijf
 • Naam contactpersoon
 • Contactinformatie
 • Eventuele vrijwillig ingevulde informatie
 • Gekochte en verkochte producten

 

 1. Cookies

Op onze zakelijke websites plaatsen wij cookies. Met deze cookies kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens worden door ons of door de cookies gegenereerd of verzameld. De soorten cookies, de te verwerken persoonsgegevens, de doeleinden, de grondslagen en de bewaartermijnen staan omschreven in onze cookieverklaring. Die kunt u raadplegen op www.shoesme.nl/cookieverklaring.

 1. CRM

Indien u een zakelijke klant of reseller bent van Shoesme, nemen wij uw gegevens op in ons CRM. Wij verwerken de hieronder genoemde persoonsgegevens van u, tenzij u aangeeft niet in ons CRM te willen worden opgenomen. Wij verwerken de persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar nadat u voor het laatst een bestelling bij ons heeft geplaatst. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om sneller, beter en adequater geholpen te kunnen worden en te kunnen worden gewezen op voor uw interessante acties en producten. Ons gerechtvaardigd belang is de verkopen en de binding met Shoesme te vergroten.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Retailnummer (intern gegenereerd)
 • Type klant (B2B, B2C)
 • NAW-gegevens bedrijf
 • Contactpersoon
 • E-mailadres
 • Factuuradres
 • Adresgegevens filialen (indien van toepassing)
 • Geplaatste bestellingen
 • BTW-nummer

4. Delen van uw persoonsgegevens

4.1 Verwerkers die wij inschakelen

Wij kunnen anderen vragen om te helpen bij het leveren van onze producten. Deze ‘verwerkers’ kunnen hierdoor uw persoonsgegevens namens ons verwerken. Wij spreken met deze verwerkers af dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken om onze dienstverlening mogelijk te maken.

Wij maken gebruik van de volgende soorten verwerkers:

 • partijen die onze websites hosten, gegevens opslaan en onze servers en databanken beheren en onderhouden;
 • ontwikkelaars en leveranciers software;
 • mailingsoftware;
 • providers van beveiligingsoplossingen.

4.2 Uw gegevens delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit:

 1. in deze privacyverklaring staat omschreven en we daarvoor een geldige grondslag hebben;
 2. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 3. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
 4. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
 5. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze klanten, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
 6. nodig is om onszelf of onze klanten te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van onze websites;
 7. nodig is voor een overdracht van onze onderneming of ter voorbereiding daarvan.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op uw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet.

Onze websites kunnen verder links bevatten naar websites van anderen. Als u uw persoonsgegevens verstrekt op deze pagina’s van derden, dan is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om hun privacybeleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

5. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

-       We hebben onze servers fysiek en digitaal beveiligd, zodat mensen niet zonder onze instemming uw persoonsgegevens kunnen inzien. 

-       We gebruiken beveiliging om ervoor te zorgen dat de gegevens versleuteld worden verstuurd  tussen de websites en onze servers.

-       Wij maken back-ups van uw persoonsgegevens.

-       Kwetsbaarheden op de websites worden zo snel mogelijk aangepakt.

-       We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

-       Wij slaan uw wachtwoorden versleuteld op.

Wij willen u er wel graag op wijzen dat het internet nooit helemaal veilig is. Wees dus voorzichtig met wat u via het internet deelt en neem bij twijfel eerst contact met ons op.

6. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten om over uw persoonsgegevens te beschikken. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan uw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

Recht op inzage en overdracht van gegevens

U hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook het volgende vragen:

 • om inzicht te geven in de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • welke soorten persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • met wat voor soort partijen wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • waar de persoonsgegevens vandaan komen, en;
 • of wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming.

U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wilt u bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie

Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Recht op het wissen van gegevens

Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde of alle persoonsgegevens over u te wissen.

Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen, dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Beperking van de verwerking

Als u denkt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van u verwerken, of als u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of niet meer nodig hebben, dan kunt u ons verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw verzoek te beoordelen, of indien er geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

Recht van bezwaar

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag u bezwaar maken tegen de verwerking door ons een e-mail te sturen. Wij zullen dan uw bezwaren en uw belangen nogmaals afwegen tegen de gerechtvaardigde belangen voor de gegevensverwerking. Indien wij concluderen dat uw belangen en bezwaren prevaleren, dan zullen wij de verwerking voor u staken indien wij geen andere grondslag voor de verwerking hebben. Concluderen we dat de gerechtvaardigde belangen voor gegevensverwerking prevaleren, dan zal de gegevensverwerking door blijven gaan. Wij zullen u informeren over de uitkomst van deze afweging.

Intrekken van toestemming

U mag de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken door aangezette vinkjes weer uit te zetten, door gebruik te maken van de daartoe geboden mogelijkheden of door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan hieronder omschreven.

Het uitoefenen van uw rechten

U kunt bovenstaande verzoeken sturen naar klantenservice@shoesme.nl.  

Voordat we ingaan op uw verzoek, moeten we wel eerst zeker weten dat het uw persoonsgegevens zijn. Dit doen we meestal door u in te laten loggen op uw Shoesme account. Heeft u geen account of kunnen we uw identiteit op die manier niet bevestigen, dan zullen we proberen uw identiteit per e-mail of telefonisch vast te stellen. Mocht ook dat niet lukken, dan kunnen we u vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs of om langs te komen bij een van onze fysieke winkels. Mocht u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekken, vergeet dan niet om uw BSN, MRZ (Machine Readable Zone) én pasfoto af te schermen.

We streven ernaar om uw verzoek of klacht binnen een maand af te handelen. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, dan zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt. Dit kan nooit langer zijn dan 3 maanden na ontvangst.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Heeft u een klacht over onze verwerkingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

7. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op klantenservice@shoesme.nl.

 

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING – SHOESME

Inhoudsopgave

 • In paragraaf 1 leggen we uit wie wij zijn.
 • In paragraaf 2 leggen we kort uit wat het doel is van deze privacyverklaring.
 • In paragraaf 3.1 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers van onze consumentenwebsite. We gaan in deze paragraaf in op:
 1. Klantenservice
 2. Nieuwsbrief op basis van inschrijving
 3. Cookies
 4. Accounts
 5. Beveiliging
 6. Vinden van een verkooppunt
 7. Winacties en prijsvragen
 8. Sollicitaties
 • In paragraaf 3.2 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers die een aankoop doen op onze consumentenwebsite. We gaan in deze paragraaf in op:
 1. Aankopen
 2. Retourneren
 3. Reviews
 4. Nieuwsbrieven voor klanten
 5. Administratieverplichtingen
 • In paragraaf 3.3 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers en klanten van onze fysieke winkels. We gaan in deze paragraaf in op:
 1. Aankopen
 2. Retourneren
 3. Camera’s
 4. Incidenten
 5. Nieuwsbrieven op basis van inschrijving
 6. Administratieverplichtingen
 • In paragraaf 3.4 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers van onze zakelijke websites. We gaan in deze paragraaf in op:
 1. Accounts
 2. Shoesme reseller worden
 3. Cookies
 4. CRM
 • In paragraaf 4 leggen we uit met wie we persoonsgegevens kunnen delen.
 • In paragraaf 5 gaan we in op de bescherming van uw persoonsgegevens.
 • In paragraaf 6 leggen we uw rechten uit.
 • In paragraaf 7 staat onze contactinformatie.

 


 1. 1.     Shoesme

Wij zijn Shoesme International B.V., een Nederlands bedrijf dat handelt onder de naam ‘Shoesme’.

Wij zijn actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze in de EER, tenzij we in deze privacyverklaring anders aangegeven.

 1. 2.     Algemeen

In deze privacyverklaring vatten wij samen welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij daarmee omgaan.

Wij kunnen bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan doen wij ons best u hierover te informeren. Toch raden wij u aan om periodiek zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd. 

 1. 3.     Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Als u onze websites of winkels bezoekt, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij ze verwerken en hoe lang we ze bewaren. Controleert u goed dat de paragraaf of paragrafen die u bekijkt op u van toepassing zijn.

3.1 U bezoekt onze consumentenwebsite (www.shoesme.nl)

Hieronder geven wij weer welke persoonsgegevens wij van u verwerken indien u onze consumentenwebsite bezoekt.

 1. Klantenservice

Indien u contact opneemt met onze klantenservice, verwerken wij persoonsgegevens tot 12 maanden nadat uw contact met onze klantenservice is geëindigd. Wij ontvangen deze persoonsgegevens van u. Onze grondslag om de hieronder opgesomde gegevens te mogen verwerken is uw gerechtvaardigd belang om een contactmogelijkheid te hebben met Shoesme en ons gerechtvaardigd belang om daarop te kunnen reageren om problemen te kunnen oplossen, vragen te kunnen beantwoorden en klanttevredenheid te kunnen waarborgen.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres, telefoonnummer of social media gebruikersnaam (afhankelijk van uw contactmethode)
 • De inhoud van uw berichten
 • Ordernummer (indien u een klacht of vraag heeft over een bestelling)

 

 1. Nieuwsbrief op basis van inschrijving

U kunt zich op onze website vrijwillig inschrijven voor onze nieuwsbrief door uw e-mailadres aan ons te overhandigen via het daartoe bestemde invulveld. Doet u dit, dan verwerken wij uw e-mailadres totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt door gebruik te maken van afmeldmogelijkheid die we in iedere nieuwsbrief opnemen. Onze grondslag om uw e-mailadres te mogen verwerken, is de toestemming die u geeft indien u zich vrijwillig inschrijft voor de nieuwsbrief.

 1. Cookies

Op onze consumentenwebsite plaatsen wij cookies. Met deze cookies kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens worden door ons of door de cookies gegenereerd of verzameld. De soorten cookies, de te verwerken persoonsgegevens, de doeleinden, de grondslagen en de bewaartermijnen staan omschreven in onze cookieverklaring. Die kunt u raadplegen op www.shoesme.nl/cookieverklaring.

 1. Accounts

Op onze consumentenwebsite kunt u ervoor kiezen een account aan te maken, zodat u uw bestelgeschiedenis eenvoudig kunt inzien en sneller kunt afrekenen. Het aanmaken van een account is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het kunnen bezoeken van onze website of het kunnen plaatsen van een bestelling. Wij verwerken de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 5 jaar nadat u voor het laatst bent ingelogd, of totdat u zelf uw account verwijdert via de daartoe geboden mogelijkheid op uw accountpagina. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om eenvoudiger te kunnen bestellen en uw bestelgeschiedenis te kunnen inzien en ons gerechtvaardigd belang om klanten in staat te stellen gemakkelijker te bestellen en de binding met Shoesme te vergroten.

Maakt u een account aan, dan ontvangen en verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Gelikete producten (indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt)
 • Bestelgeschiedenis
 • Account-ID (door Shoesme gegenereerd)
 • Datum van het aanmaken van het account
 • Laatste inlogmoment

 

 1. Beveiliging

Om onze websites te kunnen beschermen, verwerken wij uw IP-adres en het aantal inlogpogingen op uw account (indien u die heeft) voor de duur van 6 maanden. Indien zich een incident heeft voorgedaan, zullen wij de gegevens pas verwijderen 6 maanden nadat het incident en het onderzoek daarnaar is afgewikkeld. Onze verwerkingsgrondslag is uw gerechtvaardigd belang om uw account veilig te kunnen houden (indien u een account heeft) en ons gerechtvaardigd belang om de websites en de accounts van bezoekers te kunnen beveiligen. De gegevens worden door onze websites zelf verzameld.

 1. Vinden van een verkooppunt

Op onze website bieden wij de mogelijkheid aan om via Google Maps eenvoudig een verkooppunt te vinden. Wij verwerken hiervoor uw postcode zonder deze op te slaan. Indien u uw postcode invult, wordt deze gedeeld met Openstreetmap om de voor u relevante verkooppunten te kunnen tonen. Onze grondslag voor het verwerken van uw postcode is uw toestemming, nu u uw postcode vrijwillig opgeeft. Wij raden u aan eerst de privacyverklaring van Openstreetmap te raadplegen voordat u uw postcode invult.

 1. Winacties en prijsvragen

Soms bieden wij op onze website of onze social media kanalen winacties en prijsvragen aan. Indien u deelneemt aan de winactie of de prijsvraag, dan kunt u uw e-mailadres of social media gebruikersnaam met ons delen (afhankelijk van de manier waarop u deelneemt). Wij verwerken de persoonsgegevens voor dit doeleinde gedurende de duur van de prijsvraag om contact met u op te kunnen nemen indien u heeft gewonnen. Heeft u gewonnen, dan zullen wij bij u uw NAW-gegevens en contactgegevens opvragen om u de prijs te kunnen toesturen. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw toestemming.

 1. Sollicitaties

Indien u bij ons solliciteert, dan verwerken wij de door u aan ons verschafte persoonsgegevens zoals hieronder omschreven tot 4 weken na het afronden van de sollicitatie of tot 1 jaar indien u daarom verzoekt. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is uw gerechtvaardigd belang om bij ons te kunnen solliciteren en ons gerechtvaardigd belang om uw sollicitatie af te kunnen wikkelen.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Beoogde functie
 • Curriculum vitae en motivatiebrief
 • Gegevens over uw beschikbaarheid en inzetbaarheid voor werk
 • Verschafte informatie in de daarvoor bestemde open velden en informatie die u tijdens een sollicitatiegesprek aan ons verschaft

 

3.2  U doet een aankoop op onze consumentenwebsite (www.shoesme.nl)

Hieronder geven wij weer welke persoonsgegevens wij van u verwerken indien u een aankoop doet via onze consumentenwebsite.

 1. Aankopen

Plaats u een bestelling via onze consumentenwebsite, dan verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens om de bestelling te kunnen afhandelen voor de duur van 1 jaar. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit en ons gerechtvaardigd belang om de informatie in onze (bestel)systemen te kunnen verwerken en categoriseren en om uw een orderbevestiging te kunnen sturen.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Gekocht product
 • De gekozen betaalwijze (maar geen betaalgegevens)
 • NAW-gegevens
 • Contactinformatie
 • Order-ID (door ons gegenereerd)
 • E-mailadres (voor de bestelbevestiging)

 

 1. Retourneren

Heeft u via onze website een aankoop gedaan die u wilt retourneren, dan verwerken wij de hieronder genoemde gegevens voor de duur van 1 jaar nadat de retourzending is ontvangen. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en ons gerechtvaardigd belang om de retourzending te kunnen afhandelen en categoriseren om onze dienstverlening te verbeteren.  

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactinformatie
 • Bedrag
 • Order-ID
 • Het te retourneren product
 • Reden van retourzending

 

 1. Reviews

Als u een aankoop doet op onze website, verwerken wij uw e-mailadres voor de duur van 1 week om u een e-mail te kunnen sturen met als doel te verifiëren of u tevreden bent met uw bestelling en of u een review wilt plaatsen. U kunt bij het doen van de aankoop aangeven deze e-mail niet te ontvangen, door het daartoe bestemde vinkje uit te vinken. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om klanttevredenheid te meten en te kunnen tonen op review websites.

 1. Nieuwsbrieven voor klanten

Als u een aankoop doet op onze website, sturen wij u relevante informatie en nieuwsbrieven over soortgelijke producten totdat u zich voor die nieuwsbrieven uitschrijft of tot maximaal 3 jaar na uw laatste aankoop. U kunt ook bij het doen van de aankoop aangeven geen nieuwsbrieven te willen ontvangen, door het daartoe bestemde vinkje uit te vinken. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om u marketingmails te kunnen sturen over soortgelijke producten. Hiervoor verwerken wij uw e-mailadres. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, dan heeft dit geen gevolg voor onze mogelijkheid om u e-mails te sturen over belangrijke zaken en uw account.

 1. Administratieverplichtingen

Om aan onze administratieverplichting te kunnen voldoen, verwerken wij uw NAW-gegevens en factuurinformatie tot maximaal 10 jaar nadat u de aankoop bij ons heeft gedaan. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is onze wettelijke verplichting om een administratie bij te houden. Wij kunnen deze gegevens delen met onze accountant en met de Belastingdienst.

3.3 U bezoekt onze fysieke winkels

 1. Aankopen

Indien u een aankoop doet in een van onze fysieke winkels, dan verwerken wij uw gekozen betaalwijze en het aan de betaling gekoppelde transactie-ID om de bestelling te kunnen afhandelen voor de duur van 1 jaar. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit en ons gerechtvaardigd belang om de informatie in onze (bestel)systemen te kunnen verwerken.

Maakt u gebruik van de optie om een product in de fysieke winkel te kopen en die te laten thuisbezorgen, dan verwerken we bovendien nog uw NAW-gegevens voor het kunnen afleveren van het gekochte product.

 1. Retourneren

Heeft u in een van onze fysieke winkels een aankoop gedaan die u wilt retourneren, dan verwerken wij als informatie het te retourneren product en de informatie op de aankoop bon. We bewaren deze informatie voor de duur van 1 jaar nadat de retourzending is ontvangen. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en ons gerechtvaardigd belang om de retourzending te kunnen afhandelen en categoriseren om onze dienstverlening te verbeteren.  

 1. Camera’s

In onze winkels kunnen camera’s hangen, die dienen ter bescherming van uw en onze eigendommen en dienen ter preventie van ongewenst gedrag. Camerabeelden worden gedurende 48 uur tenzij zich een incident heeft voorgedaan. In dat geval bewaren we de camerabeelden tot maximaal 4 weken nadat het incident is afgehandeld. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om incidenten te kunnen afhandelen en te kunnen optreden tegen ongewenst gedrag.

 1. Incidenten

Als u onderdeel bent van een incident in onze winkel (bijv. wegens diefstal of ongewenst gedrag), dan kunnen wij uw naam en de omstandigheden van het incident registreren en delen met de bevoegde autoriteiten. De gegevens bewaren wij in beginsel tot 6 maanden nadat het incident is afgehandeld. Indien u een winkelverbod wordt opgelegd, dan verwerken wij de gegevens tot 6 maanden nadat het winkelverbod is afgelopen. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om incidenten te kunnen afhandelen en te kunnen optreden tegen ongewenst gedrag.

 1. Nieuwsbrieven op basis van inschrijvingen

Als u in een van onze fysieke winkels een aankoop verricht, dan kunt u ervoor kiezen zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief indien u daarvoor nog niet bent ingeschreven. Maakt u van deze mogelijkheid gebruik, dan verwerken wij uw e-mailadres totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt door gebruik te maken van afmeldmogelijkheid die we in iedere nieuwsbrief opnemen. Onze grondslag om uw e-mailadres te mogen verwerken, is uw toestemming.

 1. Administratieverplichtingen

Om aan onze administratieverplichting te kunnen voldoen, verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens die op de bon staan vermeld tot maximaal 10 jaar nadat u de aankoop bij ons heeft gedaan. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is onze wettelijke verplichting om een administratie bij te houden. Wij kunnen deze gegevens delen met onze accountant en met de Belastingdienst.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Transactie-ID
 • Gekocht product
 • Bedrag
 • De gekozen betaalwijze

3.4 U bezoekt onze zakelijke websites (www.retail.shoesme.nl

 1. Accounts

Op onze zakelijke websites kunt u ervoor kiezen een account aan te maken, zodat u bestellingen kunt plaatsen en eenvoudig uw bestelgeschiedenis kunt inzien. Het aanmaken van een account is noodzakelijk voor het kunnen plaatsen van een bestelling in onze zakelijke webshop. Maakt u een account aan, dan ontvangen en verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens van u. Wij verwerken de persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar nadat u voor het laatst bent ingelogd, of totdat u zelf uw account verwijdert. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om eenvoudig te kunnen bestellen en uw bestelgeschiedenis te kunnen inzien en ons gerechtvaardigd belang om het bestellen van producten onder zakelijke voorwaarden te beperken tot zakelijke klanten en om de binding met Shoesme te vergroten.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • NAW-gegevens bedrijf
 • Betaalwijze
 • Bestelgeschiedenis
 • Account-ID
 • Datum van aanmaken account
 • Laatste inlogmoment

 

 1. Shoesme reseller worden

Op onze website kunt u zich aanmelden om een Shoesme reseller te worden. Indien u zich daarvoor aanmeldt, dan ontvangen en verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens van u. Wij verwerken de persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar nadat de reseller verhouding met Shoesme tot een einde komt. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om reseller van Shoesme te kunnen worden en ons gerechtvaardigd belang om resellers aan te kunnen sluiten en de binding met Shoesme te vergroten.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens bedrijf
 • Naam contactpersoon
 • Contactinformatie
 • Eventuele vrijwillig ingevulde informatie
 • Gekochte en verkochte producten

 

 1. Cookies

Op onze zakelijke websites plaatsen wij cookies. Met deze cookies kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens worden door ons of door de cookies gegenereerd of verzameld. De soorten cookies, de te verwerken persoonsgegevens, de doeleinden, de grondslagen en de bewaartermijnen staan omschreven in onze cookieverklaring. Die kunt u raadplegen op www.shoesme.nl/cookieverklaring.

 1. CRM

Indien u een zakelijke klant of reseller bent van Shoesme, nemen wij uw gegevens op in ons CRM. Wij verwerken de hieronder genoemde persoonsgegevens van u, tenzij u aangeeft niet in ons CRM te willen worden opgenomen. Wij verwerken de persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar nadat u voor het laatst een bestelling bij ons heeft geplaatst. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om sneller, beter en adequater geholpen te kunnen worden en te kunnen worden gewezen op voor uw interessante acties en producten. Ons gerechtvaardigd belang is de verkopen en de binding met Shoesme te vergroten.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Retailnummer (intern gegenereerd)
 • Type klant (B2B, B2C)
 • NAW-gegevens bedrijf
 • Contactpersoon
 • E-mailadres
 • Factuuradres
 • Adresgegevens filialen (indien van toepassing)
 • Geplaatste bestellingen
 • BTW-nummer

4. Delen van uw persoonsgegevens

4.1 Verwerkers die wij inschakelen

Wij kunnen anderen vragen om te helpen bij het leveren van onze producten. Deze ‘verwerkers’ kunnen hierdoor uw persoonsgegevens namens ons verwerken. Wij spreken met deze verwerkers af dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken om onze dienstverlening mogelijk te maken.

Wij maken gebruik van de volgende soorten verwerkers:

 • partijen die onze websites hosten, gegevens opslaan en onze servers en databanken beheren en onderhouden;
 • ontwikkelaars en leveranciers software;
 • mailingsoftware;
 • providers van beveiligingsoplossingen.

4.2 Uw gegevens delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit:

 1. in deze privacyverklaring staat omschreven en we daarvoor een geldige grondslag hebben;
 2. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 3. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
 4. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
 5. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze klanten, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
 6. nodig is om onszelf of onze klanten te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van onze websites;
 7. nodig is voor een overdracht van onze onderneming of ter voorbereiding daarvan.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op uw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet.

Onze websites kunnen verder links bevatten naar websites van anderen. Als u uw persoonsgegevens verstrekt op deze pagina’s van derden, dan is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om hun privacybeleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

5. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

-       We hebben onze servers fysiek en digitaal beveiligd, zodat mensen niet zonder onze instemming uw persoonsgegevens kunnen inzien. 

-       We gebruiken beveiliging om ervoor te zorgen dat de gegevens versleuteld worden verstuurd  tussen de websites en onze servers.

-       Wij maken back-ups van uw persoonsgegevens.

-       Kwetsbaarheden op de websites worden zo snel mogelijk aangepakt.

-       We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

-       Wij slaan uw wachtwoorden versleuteld op.

Wij willen u er wel graag op wijzen dat het internet nooit helemaal veilig is. Wees dus voorzichtig met wat u via het internet deelt en neem bij twijfel eerst contact met ons op.

6. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten om over uw persoonsgegevens te beschikken. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan uw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

Recht op inzage en overdracht van gegevens

U hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook het volgende vragen:

 • om inzicht te geven in de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • welke soorten persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • met wat voor soort partijen wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • waar de persoonsgegevens vandaan komen, en;
 • of wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming.

U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wilt u bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie

Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Recht op het wissen van gegevens

Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde of alle persoonsgegevens over u te wissen.

Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen, dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Beperking van de verwerking

Als u denkt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van u verwerken, of als u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of niet meer nodig hebben, dan kunt u ons verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw verzoek te beoordelen, of indien er geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

Recht van bezwaar

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag u bezwaar maken tegen de verwerking door ons een e-mail te sturen. Wij zullen dan uw bezwaren en uw belangen nogmaals afwegen tegen de gerechtvaardigde belangen voor de gegevensverwerking. Indien wij concluderen dat uw belangen en bezwaren prevaleren, dan zullen wij de verwerking voor u staken indien wij geen andere grondslag voor de verwerking hebben. Concluderen we dat de gerechtvaardigde belangen voor gegevensverwerking prevaleren, dan zal de gegevensverwerking door blijven gaan. Wij zullen u informeren over de uitkomst van deze afweging.

Intrekken van toestemming

U mag de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken door aangezette vinkjes weer uit te zetten, door gebruik te maken van de daartoe geboden mogelijkheden of door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan hieronder omschreven.

Het uitoefenen van uw rechten

U kunt bovenstaande verzoeken sturen naar klantenservice@shoesme.nl.  

Voordat we ingaan op uw verzoek, moeten we wel eerst zeker weten dat het uw persoonsgegevens zijn. Dit doen we meestal door u in te laten loggen op uw Shoesme account. Heeft u geen account of kunnen we uw identiteit op die manier niet bevestigen, dan zullen we proberen uw identiteit per e-mail of telefonisch vast te stellen. Mocht ook dat niet lukken, dan kunnen we u vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs of om langs te komen bij een van onze fysieke winkels. Mocht u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekken, vergeet dan niet om uw BSN, MRZ (Machine Readable Zone) én pasfoto af te schermen.

We streven ernaar om uw verzoek of klacht binnen een maand af te handelen. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, dan zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt. Dit kan nooit langer zijn dan 3 maanden na ontvangst.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Heeft u een klacht over onze verwerkingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

7. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op klantenservice@shoesme.nl.

Privacy Statement English 

Through our web shop, privacy sensitive or personal data are processed. Shoesme International BV values the privacy of its customers and observes due care in processing and protecting personal data. During the processing we conform to the requirements of the applicable data protection legislation.

This means we:

- clearly specify our purposes before we process personal data, by using this Privacy Statement;

- limit our collection of personal data to only the personal data needed for legitimate purposes;

- first ask for explicit permission to process your personal data in cases where your permission is required;

- take appropriate security measures to protect your personal data and we demand the same from parties who process personal data on our behalf;

- respect your right to inspect, correct or delete your personal data held by us.

Shoesme International BV is the party responsible for all data processing. In this privacy statement, we will explain what kind of personal data we collect and for which purposes within our web shop https://www.shoesme.co.uk. We recommend that you read it carefully. If you have any questions or you would like to know exactly what personal data we collect from you, please contact Shoesme International BV.

Handling your order

We will use your personal data when handling your order. We may share your data with the delivery service to have your order delivered. We may also obtain information on your payment from your bank or credit card company. For this purpose, we use your phone number, email address, payment details, invoice address and name and address details. We need this data because of our agreement with you. We store this information until your order has been completed. Certain types of personal data will be retained for a longer period with regards to the legal tax retention (the legal retention period).

Providing to Third Parties

We collaborate with other organisations, that may receive your personal data. To handle your orders, we work together with: Our postal service provider PostNL

Contact Form and Newsletter

You can use our contact form to ask questions or make any request.

For this purpose, we use your e-mailadres. We do this on the basis of your consent. We store this information until we are sure that you are satisfied with our response and three months thereafter. This way we can easily access the information in case you have any following questions and train our customer service to improve even more.

We have a newsletter to inform those interested of our products and/or services. Each newsletter contains a link with which to unsubscribe from our newsletter. Your e-mail address is added to the list of subscribers, only with your permission. We store this information until you cancel your subscription.

Providing to Third Parties

We collaborate with other organisations, that may receive your personal data.

Statistics and profiling

We keep statistics on the use of our web shop. These statistics help us to, for example, only show you information that is relevant to you. We may combine personal data to get to know more about you. We will of course respect your privacy at all times. If you do not want us to do these statistics, please let us know.For this purpose, we use your ip address. We have a legitimate interest in doing this. We store this information for six weeks.

Providing to Third Parties

We collaborate with other organisations, that may receive your personal data.

We share data with the following parties, that will provide personalised advertisements based on your personal data: Google, Facebook, Instagram

Promotion

Other than the advertisements on the website, we can inform you about new products or services by e-mail and via social media. You can object at all times against this promotional communication. Every e-mail contains an unsubscribe link. On social media, you can block us or use the cancellation option.

Location data

If necessary, we may collect your location data (GPS). If that is the case, you will be asked to grant consent beforehand. This location data and other data can also be stored and processed by the provider of the navigation/mapping software, such as Google Maps, but the data could also be used by, for example, Google or Apple itself. We have no control over their actions. We recommend that you read the applicable privacy statement of the provider in question.

Publication

We will not publish your customer data.

Advertisements

Our web shop shows generic advertisements.  We do not collect personal data for this purpose, so we cannot know whether you like these or not. 

Providing Data to Third Parties

Except for the parties mentioned above, we do not under any circumstance provide your personal data to other companies or organisations, unless we are required so by law (for example, when the police demands access to personal data in case of a suspected crime).

Statistics

We keep statistics on the use of our web shop

Cookies

Our web shop makes use of cookies. Cookies are small files in which we can store information, so that you do not have to fill that information again. We can also use them to see whether you are visiting us again. The first time you visit our web shop, we will show you a notification explaining our cookies and ask for your permission for the use of these cookies. You can disable the use of cookies through your browser setting, but some parts of our website may not work properly as a result of that.

Google Analytics

We use Google Analytics to track visitors on our website and to get reports about how visitors use the website. We accepted the data processing agreement from Google. We do allow Google to use information obtained by Analytics for other Google services, and we don't anonymize the IP-adresses.

Security

We take security measures to reduce misuse of and unauthorized access to personal data. To protect your privacy, we take the following measures in particular:
Access to personal data requires the use of a user name and password. We make use of secure connections (Secure Sockets Layer of SSL) to encrypt all information between you and our website when entering your personal data.

Changes to this Privacy Statement

We reserve the right to modify this statement. We recommend that you consult this statement on a regular basis, so that you remain informed of any changes.

Inspection and Modification of your Data

You can always contact us if you have any questions regarding our privacy policy or wish to review, modify or delete your personal data.


You have the following right: Being informed on which personal data we have and what we are using it for;
Inspection of the personal data that we keep from you;
Having incorrect data corrected;
Request to delete outdated personal data;
Revoke your consent;
Object to certain uses.

Please note that you always make clear who you are, so that we can assure that we do not modify or remove the data from the wrong person.

Complaints

If you think that we are not helping you in the right way, you have the right to lodge a complaint at the authority. For The Netherlands, this is the Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact details

Shoesme International BV
Trouwlaan 3
5021 WD TILBURG
customerservice@shoesme.co.uk
+31(0)133033104